Екологија

Два основна  узрока загађења ваздуха су саобраћај и ложишта. Неопходно је преусмерити саобраћај и то завршетком обилазнице и мостовима преко Дунава. Убрзати повезивање стамбених зграда на топловод чиме би се омогућило гашење индувидуалних ложишта. {jathumbnail off}

Треба очистити Београд од комуналног отпада. Потребна је изградња најмање једне санитарне депоније , као и санација сметлишта Винча.
Врло је важно донети мере за подстицање рециклаже комуналног отпада. У сарадњи са међународним  финансијским институцијама треба почети решавање проблема отпадних вода Београда. Залажемо се за најсрожу контролу поступања са отпадом ресторана на сплавовима. Бацање отпада у реке најстроже треба кажњавати.
Такође, потребно је очистити земљиште које је загађено индустријом и сада је некорисно за било коју намену, што Београду наноси велику финансијску штету.Принципе заштите животне средине треба укључити у процесе:

* урбанистичког и
* просторног планирања.

Увести рационалну потрошњу енергије штедњом и смањивањем непотребних губитака. У јавним установама које су на градском буџету дозволити коришћење искључиво штедљивих сијалица. Смањење буке у граду се постиже строжом контролом возила јавног градског саобраћаја, посебно аутобуса и трамваја као и буке са сплавова и кафића. Инсистираћемо на формирању градске еколошке полиције која би се старала о поштовању прописа из области заштите животне средине.