Спорт

Може се рећи, да је спорт, једина друштвена делатност и једина област нашег живота, која ужива неподељену светску славу и поштовање и да су спорт и спортисти, поставили Београд на мапу највећих светских центара. Спорт, с тога, мора бити на посебан начин третиран, мора се прекинути досадашња пракса, да улагање у спорт не прати врхунске резултате, чак напротив, може се рећи, да су у директној диспропорцији. {jathumbnail off}

Због свега наведеног, потребна средства намењена спорту, на крајње одговоран начин, трошити и по унапред утврђеним критеријумима.

1. Омладински (школски и универзитетски спорт) мора имати најзначајније место.

* Забрињавајуће мали број деце школског узраста који је укључен у неке од спортских програма (клубове, школске секције...) свега око 6%.
* Велики проценат деце са деформитетима кичменог стуба као и гојазних (преко 40%).
* Стални пораст броја деце која конзумитају дрогу, алкохол и цигарете.
* Од 250 основних и средњих школа, чак 66, нема фискултурну салу.

У заједничком договору са Министарством просвете и спорта, започети дугорочни пројекат СВАКА ШКОЛА – СПОРТСКА САЛА. Постојеће школске сале, реновирати и дати их на коришћење искључиво деци (школске секције и спортски клубови) а никако издавати под комерцијалним условима. У ту сврху, поједноставити процедуру и смањити дажбине око добијања дозвола за изградњу спортских терена и хала (балона) како би се школске сале постепено растеретиле. Повећати број манифестација и такмичења и радити стално на кампањи ''За здрав живот''.

2. Улагање у инфраструктуру за базичне спортове. Прво направити пресек стања, а затим, започети реконструкцију, а касније и изградњу објеката за базичне спортове. Посебну пажњу усмерити ка атлетици као основном и првом спорту са којим деца долазе у контакт. Београд је једина европска престоница без атлетског стадиона и дворане за атлетику. Учинити све да се за ту намену одмах по конституисању градске власти одреди локација и обезбеди сва неопходна документација (постојећи предлог – иза блока 45 – Н. Београд). У наредне две године Београд мора добити те објекте, и тиме коначно реализовати једну идеју која већ дуго година не улази у реализацију.Такође започети пројекат изградње малих (25 метара) базена на различитим локацијама у граду (близу или у оквиру школа).

3. Догађаји од важности за главни град. Београдском маратону након неколико година, повратити светску славу и поново га вратити на мапу светских маратона и уличних трка. Покушати обезбедити нека од звучних имена поново за промотера маратона (раније, Карл Луис и Сергеј Бубка).

* Ући у светске програме организације још неких манифестација, које би, осим, масовних имале значај и у спортској и туристичкој промоцији града.