Образовање у Београду

Образовање представља основу за развој и модернизацију  нашег друштва и, истовремено, једно од најважнијих људских права. За Београд, као престони град, управо је питање образовања  суштински значајно, јер се у њему налази  трећина свих образовних и научних институција у Србији, са готово 300 основних и средњих школа. {jathumbnail off}

У сарадњи са Министарством просвете и спорта, ДСС ће, вршећи градску власт у домену образовања, омогућити успешнији и ефикаснији рад школског система на територији Београда  решавајући проблеме у следећим сегментима:


ВРАЋАЊЕ УГЛЕДА ПРОФЕСОРА И НАСТАВНИКА  

 • Залагање за повећање стандарда професора и наставника
 • Обезбеђење средстава за стручно усавршавање професора и наставника
 • Помоћ за сва струковна удружења професора и наставника
 • Школска међународна сарадња и размена


УЧЕНИК КРОЗ САВРЕМЕНУ НАСТАВУ

 • Учешће ученика и наставника на међународним такмичењима
 • Стипендирање најталентованијих ученика
 • Различити видови спортских такмичења ученика и хуманитарних акција у београдским школама
 • Организовање зимских и летњих кампова и семинара и др.


МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

 • Опремање школа савременим училима за спровођење интерактивне наставе (мултимедијална средства, стручна литература и периодика и др.
 • Обнова фондова школских библиотека
 • Материјална помоћ Истраживачкој станици Петница у чијем раду учествују најкреативнији ученици  у Београду и Србији
 • Активна помоћ деци са посебним потребама
 • Организовање посебног фонда за уметничке школеИЗГРАДЊА И ОБНОВА

 • Темељна реконструкција школске инфраструктуре,
 • Изградња основних школа у приградским насељима у којима
 • Ученици похађају наставу у три смене
 • Решавање свих комуналних проблема (грејање, водовод, канализација, електричне инсталације и др.)
 • Обезбеђење превоза за децу која живе на великој удаљености


БЕЗБЕДНОСТ, ПРОТОК ИНФОРМАЦИЈА И КОНТРОЛА РАДА

 • Свеобухватна анализа рада досадашњих Школских одбора и, по потреби,  именовање нових уз пуну сарадњу са  органима општинске самоуправе
 • Кривично санкционисање свих евентуалних финансијских злоупотреба у школама
 • Отварање информационе мреже за правовремену размену података између школа и Градског секретаријата за образовање
 • Обезбеђење присуства школског позорника (у сарадњи са полицијом) и спречавање деструктивних појава у близини  школа