Саобраћај у Београду

ОСНОВНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ У ПОЛИТИЦИ РАЗВОЈА  ИНТЕГРИСАНОГ ТРАНСПОРТНОГ  СИСТЕМА  У  БЕОГРАДУ
Саобраћај треба да буде суштински узрок и подстицај просторног и равномерног развоја целог Београда. {jathumbnail off}

Основни циљ ДСС-а кад је реч о саобраћајно- транспортном систему Београда да укаже на приоритете развоја система, у складу са тенденцијом достизања развијених система европских градова, значи дати стратешки правац како би се обезбедио његов оптималан развој, уважавајући привредну- политичку ситуацију у нашој земљи.
Београд је град са јаком локалном самоуправом, са тенденцијом да годишњи буџет буде изнад 0,5 милијарди евра и са развијеном регијом која мора да интегрише електрични транспортни систем који ће бити непосредни носилац заштите животне средине.
Београду су потребни мост на Сави , два моста на Дунаву као и изградња независног шинског  система ( метроа).

САВРЕМЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ

A)    Основна начела дефинисања стратегије:

1.    Рационално коришћење свих видова транспорта у превозу робе и путника
2.    Увођење логистике као нове филозофије транспорта роба и успостављање нових односа чиниоца: услуга, трговина, царине, складиштара, и осталих са карактеристиком логистичког ланца (организација, средства, менаџмент)
3.    Слобода у кретању путника и робе
4.    Интегрисање саобраћајних токова нарочито шинских токова
5.    Повећање запослености људи и средстава

B)    Одређивање два основна стратешка правца развоја у саобраћајно транспортном систему

1.    Примена савремених технологија транспорта доказаних у пракси великих европских градова
2.    Стварање интегрисаног транспортног, шинског електричног система

Да би се остварили ови правци стратегије, потребно је створити политичку климу у смислу консезуса релевантних политичких странака ради увођења најзначајнијих активности према стручним круговима (институти, пројектне куће, заводи, факултети и признати појединци).
1.    Центар технолошког развоја треба усмерити ка логистичким центрима уз радикално смањење друмског транспорта због заштите животне средине.
2.    Увести интегрисан саобраћајни систем, а као ослонац користити интегрисан шински саобраћајно транспортни систем.
3.    Нове технологије базирати на стандардизованим јединицама интегрално, логистичког ланца,  као заједничког интегрума нове саобраћајно транспортне услуге, усклађене са захтевом корисника.