Здравство у Београду

Наш циљ је најсавременије лечење, превенција и промоција здравља свих Београђана.
Залажемо се за реорганизацију примарне здравствене заштите, која ће омогућити : {jathumbnail off}

Дефинисање потреба за отварање нових здравствених установа како би се омогућило пружање брзе, квалитетне и свима доступне здравствене заштите.

  • Изградњу нових и реконструкцију постојећих домова здравља.
  • Планско и нерасипничко обнављање и осавремењивање медицинске опреме.
  • Могућност специјалистичких прегледа без чекања на ред по неколико месеци.
  • Боље организовану и опремљену хитну медицинску помоћ. Нарочито у приградским општинама.
  • Увођење у свим домовима здравља центара за превенцију болести  и борбу против наркоманије,пушења и алкохолизма, нарочито међу децом и младима.
  • Укључивање приватника у систем здравственог осигурања.
  • Допунско здравствено осигурање.

 

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ - ВРЕМЕ ЈЕ ЗА СУШТИНСКЕ ПРОМЕНЕ

Велика већина грађана Србије је незадовољна здравственим услугама на свим нивоима здравствене заштите.

Здравствени радници су огорчени условима рада, платама и деградацијом своје струке. 

Имајући у виду значај ове (изборне) године слоган “Твоје не, мења све” може бити кључан у изласку здравственог система из “трња” и коначном путу ка квалитетнијем, ефикаснијем систему здравствене заштите у Републици Србији.

Сведоци смо свеобухватног, систематског и прогресивног урушавања овог система који представља један од најважнијих стубова сваког друштва.

Није спорно да условима кризе неефикасна привреда не може да обезбеди адекватну количину новца за нормално функционисање здравственог система. Проблем је у томе што неадекватна рационализација пружања здравствених услуга и рада здравствених установа у целини (поготову руковођења) води у катастрофичан сценарио драматичног обољевања и умирања, посебно угрожених делова популације.

Епидемиолошке криве морбидитета и морталитета од онколошких и кардиоваскуларних па и других обољења нису само линије на папиру већ велики број људи који умире не само због погоршања услова живота већ и зато што није на време добио лек, подвргнут хируршкој интервенцији или адекватном терапијском поступку.

Који су резултати опсежних здравствених и финансијских инспекција које су обилазиле различите здравствене установе и да ли су сем „процедуралних“ пропуста тражене нађене и суштинске грешке од којих зависе животи болесника.?

Фонд за здравствено осигурање почетком године упозорава све здравствене установе на неопходност „стезања каиша“ и драматичне штедње. Овај апел не вреди без припремљених решења које обухватају детаљан план обима и врста здравствених услуга (са правовремено завршеним тендерима набавке медицинских средстава) у тешким условима „беспарице“ и уз адекватну контролу потрошеног новца.

Светска економска криза је реалност али и потенцијални „параван“ за наставак вишегодишњег нерационалног и неефикасног функционисања система финансирања здравствене заштите. Неопходно је ускладити што пре потребе грађана за квалитетном здравственом услугом, ефикасан рад здравствених радника и одговоран рад државних службеника ради нормалног функционисања система здравствене заштите.