Председник Стручног савета: Зоран Пешовић

Чланови Стручног савета / председници Ресорних одбора

1 Одбор за здравство Небојша Тасић
2 Одбор за саобраћај Драгомир Спасић
3 Одбор за културу Бранкица Аћимовић-Грчић
4 Одбор за образовање Ђорђе Голубовић
5 Одбор за привреду и финансије  
6 Одбор за комуналне системе Срђан Јовановић
7 Одбор за урбанизам и грађевинарство Јасенка Момировић
8 Одбор за дечију и социјалну заштиту Миросинка Продановић
9 Одбор за правне послове и управу Марко Денчић
10 Одбор за екологију Србислав Зечевић
11 Одбор за енергетику Драган Поповић
12 Одбор за инфраструктуру и капиталне објекте Душан Ђапић
13 Одбор за спорт и омладину  

Екологија

Два основна  узрока загађења ваздуха су саобраћај и ложишта. Неопходно је преусмерити саобраћај и то завршетком обилазнице и мостовима преко Дунава. Убрзати повезивање стамбених зграда на топловод чиме би се омогућило гашење индувидуалних ложишта. {jathumbnail off}

Опширније...

Спорт

Може се рећи, да је спорт, једина друштвена делатност и једина област нашег живота, која ужива неподељену светску славу и поштовање и да су спорт и спортисти, поставили Београд на мапу највећих светских центара. Спорт, с тога, мора бити на посебан начин третиран, мора се прекинути досадашња пракса, да улагање у спорт не прати врхунске резултате, чак напротив, може се рећи, да су у директној диспропорцији. {jathumbnail off}

Опширније...

Културa

Сваком граду је за напредовање неопходан изражен развој културе и јасно дефинисан идентитет. Добра стратегија омогућава добру координацију рада установа културе и других установа, агенција и удружења а њена примена подразумева сарадњу и партнерство са становницима, уметницима, привредницима, службеницима... {jathumbnail off}

Опширније...

Образовање у Београду

Образовање представља основу за развој и модернизацију  нашег друштва и, истовремено, једно од најважнијих људских права. За Београд, као престони град, управо је питање образовања  суштински значајно, јер се у њему налази  трећина свих образовних и научних институција у Србији, са готово 300 основних и средњих школа. {jathumbnail off}

Опширније...

Енергетика Београда

Енергетика Београда утиче на енергетски биланс читаве земље . Београд треба да буде зелен и енергетски самодовољан град. Наш програм предвиђа спровођење пројеката добијања енергије из комуналног отпада са депонија,  као и спровођење пројеката коришћења топле воде из термоелектрана на територији града за грејање домаћинстава и привреде. {jathumbnail off}

Опширније...

Саобраћај у Београду

ОСНОВНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ У ПОЛИТИЦИ РАЗВОЈА  ИНТЕГРИСАНОГ ТРАНСПОРТНОГ  СИСТЕМА  У  БЕОГРАДУ
Саобраћај треба да буде суштински узрок и подстицај просторног и равномерног развоја целог Београда. {jathumbnail off}

Опширније...

Здравство у Београду

Наш циљ је најсавременије лечење, превенција и промоција здравља свих Београђана.
Залажемо се за реорганизацију примарне здравствене заштите, која ће омогућити : {jathumbnail off}

Опширније...

Привреда Београда

ДСС сматра да је привреда она покретачка снага која ће Београд довести до позиција које је имао и надмашити их.
Привреда Беогада има: {jathumbnail off}

Опширније...