Општински одбор Палилула

Ватрослава Лисинског 19,
тел/факс: 32-93-100, 32-93-101
е-адреса: palilula [@] oo.dss.rs
Радно време: 14-20ч,
Лука Михаиловић, председник

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Парандиловић

ПОТПРЕДСЕДНИК

Лука Михаиловић

 

Бањац Анђелко

 

Војиновић Давид

 

Вујанић Горан

 

Вуковић Дејан

 

Чакић Дијана

 

Жежељ Мирјана

 

Живановић Владимир

 

Лакићевић Горица

 

Марковић Душан

 

Маринчић Љуба

 

Мрда Бранко

 

Николић Даринка

 

Новаковић Небојша

 

Петковић Александар

 

Шикл Лазар