Општински одбор Нови Београд

Народних хероја 63,
тел/факс: 311-06-57, 311-27-04
сајт: www.dssnbgd.rs
Радно време: 17-21ч,
Милан Бојовић, председник

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Саша Петронијевић

ПОТПРЕДСЕДНИК

Предраг Топаловић

 

Милош Бунић

 

Драган Марковић

 

Милан Бојовић

 

СветланаМиловановић

 

Биљана Николић

 

Драган Вујић

 

Предраг Марсенић

 

Јованка Русић

 

Предраг Хађи-Никовић

 

Милан Дамјанац

 

Ђорђе Антић

 

Саша Лукић

 

Милан Никић

 

Предраг Јовановић

 

Жељко Ковачевић

 

Јадранко Савић

 

Нада Продановић