Општински одбор Гроцка

Булевар ослобођења 10,
тел/факс: 85-00-240
е-адреса: grocka [@] oo.dss.rs
Радно време: 10-15ч
Зоран Милићевић, председник

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Милићевић

ПОТПРЕДСЕДНИК

Миодраг Ракић

 

Спасоје Живановић

 

Славорад Живојиновић

 

Драган Ивановић

 

Данијела Јанићијевић

 

Миленко Јахура

 

Стеван Контић

 

Ненад Маринкиовић

 

Саша Мијаиловић

 

Душко Миричић

 

Радослав Михајловић

 

Миодраг Петровић

 

Љубиша Ристић

 

Славољуб Стевановић