Информација о власничкој структури конзорцијума фирми који управља бус плус системом и одлука о раскиду уговора са конзорцијума фирми који управља бус плус

Информација о власничкој структури конзорцијума фирми који управља бус плус системом  и успешности наплате карата за прошлу 2012. годину и текућу 2013. годину и одлука о раскиду уговора за успостављање и обетбеђење функционисања система за наплату карата и управљање возилилма у јавном превозу у Београду закључен између дирекције за јавни превоз секратаријата за саобраћај, градска управа града Београда и конзорцијума  Apex Solution Technology d.o.o., Lanus Београд, Kent Kart Global Elektronik ltd.sti, Kent Kart Ege Elektronik San. Vetic i Kent Kart Marmara Elektronik San. Vetic ltd.

ГРАД БЕОГРАД
СКУПШТИНА ГРАДА
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ


ПРЕДМЕТ: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДАНа основу чл.79 Пословника о раду Скупштине, предлажемо да се као трећа тачка дневног реда 10. седнице Скупштине града уврсти следећа тачка:


ИНФОРМАЦИЈА О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ КОНЗОРЦИЈУМА ФИРМИ КОЈИ УПРАВЉА БУС ПЛУС СИСТЕМОМ  И УСПЕШНОСТИ НАПЛАТЕ КАРАТА ЗА ПРОШЛУ 2012. ГОДИНУ И ТЕКУЋУ 2013. ГОДИНУ и ОДЛУКА О РАСКИДУ УГОВОРА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ОБЕТБЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ КАРАТА И УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИЛМА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У БЕОГРАДУ ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ СЕКРАТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА И КОНЗОРЦИЈУМА  APEX SOLUTION TECHNOLOGY D.O.O., LANUS БЕОГРАД, KENT KART GLOBAL ELEKTRONIK LTD.STI, KENT KART EGE ELEKTRONIK SAN. VETIC I KENT KART MARMARA ELEKTRONIK SAN. VETIC LTD.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина града и шира јавност није довољно упозната са детаљима уговора о увођењу БУС ПЛУС система  и његовом реализацијом, а који је склопљен са конзорцијумом српских и турских фирми још  2010. године.

Увођење „Бус Плус“ система у јавни градски превоз изазвало је многобројне проблеме и оправдано незадовољство код грађана Београда , а главно оправдање градских власти је да је увећана сума од наплата карата и да град има веће приходе.

Одлуком о буџету за 2013. годину предвиђена је сума од 1,3 милијарди за Бус плус.
Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз је позвала све заинтересоване за учешће на конкурсу “Систем за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу путника” у Службеном гласнику републике Србије бр. 40/2010. На основу овог конкурса је у септембру 2010. године изабран конзорцијум који чине предузећа Друштво за маркетинг и услуге „Apex Solution Technology“ д.о.о, фирма „Ланус“ д.о.о и „KentKart Global Electronic Limited Sikerti“ из Истанбула.

Предузеће „Ланус“ је основано 12.6.2007.године као друштво са ограниченом одговорношћу

На основу података из АПР-а о власничкој структури, „Ланус“ је био власник 100% „Apex“-a, након чега је „KentKart“ откупио 10%  „Apex“-a од „Лануса“, из чега проистиче да је „Apex“ заправо 90% у власништву „Лануса“ и 10% у власништву „KentKart“-а.
Што се тиче власничке структуре „Лануса“, „Ланус“ је 66% у власништву “сам себе“ и 34% је у власништву „WP TIM SISTEM“- a. Привредно друштво „WP TIM SISTEM“ је у стопроцентном власништву привредног друштва „PROCESKOM“.

На основу података из АПР-а, власници „PROCESKOM“-а су: Војислав Крстић са уделом од 44,54%, Мирослав Петровић са уделом од 40% и Александар Ђорђевић са уделом од 15,46%.  Дакле, власници „Лануса“ су: „Ланус“ са власничким уделом од 66%, Војислав Крстић, Мирослав Петровић и Александар Ђорђевић.

У напоменама уз консолидоване финансијске извештаје за предузеће “Коефик” д.о.о из априла 2009.године наводи се да у свом саставу има осам зависних предузећа међу којима су “Роаминг електроникс” д.о.о  и  “Ланус” д.о.о.

У напоменама уз консолидоване финансијске извештаје “Roaming Electronics”-a за 2007. годину се наводи да предузеће “Roaming Electronics” д.о.о у свом саставу има пет зависних предузећа од којих је једно „Ланус“ д.о.о са седиштем у Табановачкој 27, Београд. Учешће “Roaming Electronics” д.о.о у капиталу “Ланус”-а је 100%.

      Предузеће за трговину и услуге “Roaming electronics” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд, основано је 24. марта 2004. године од стране Марије Симић из Београда као јединог оснивача.

Ово привредно друштво је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне субјекте Републике Србије Решењем број БД12263/2005 од 28. априла 2005. године.

На основу Уговора о промени оснивача од 6. новембра 2006. године из овог привредног друштва иступа оснивач Марија Симић и сва оснивачка права преноси на страно правно лице “Salveston International” LLC, са седиштем у држави Њујорк, САД. Ова статусна промена регистрована је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне субјекте Републике Србије Решењем број БД193597/2006 од 20. априла 2007. године.

У периоду од 2004. године до данас, власничка структура поменутих предузећа је била релативно често мењана. Дакле, “Roaming Electronics” је био у власништву “Salveston International”-а, након чега је био у власништву “Коефик“-а. “Ланус“ је био у власништву “Roaming Electronics”-а и “Коефик“-а. Сада је “Ланус“, практично, у власништву 66% “сам себе“ и 34% у власништву “ WP TIM SISTEM“-а. “ WP TIM SISTEM“ је у стопроцентном власништву “ PROCESKOM“-а. Власници PROCESKOM-а су: Војислав Крстић са уделом од 44,54%, Мирослав Петровић са уделом од 40% и Александар Ђорђевић са уделом од 15,46%.

На основу Уговора о преносу удела са изменама и допунама акта о оснивању Привредног друштва од 13.маја 2008.године, закљученог између „Salveston International LLC“, САД и „Коефик“ д.о.о, Београд извршен је пренос 100% удела у привредном друштву предузећу „Коефик“ д.о.о, Београд. Ова статусна промена, односно промена оснивача регистрована је у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије на основу Решења број БД6978/2008 од 15.маја 2008. године.
Власник „Кеофика“  је Ненад Ковач 95%  и  Нела Џодан 5%.


 


У Београду,                                                                                                                            Демократска странка Србије- Војислав Коштуница

21. јун  2013.године                                                                                                                                       Шеф одборничке групе
                                                                                                                                                                       Андреја Младеновић