Одржана седница Скупштине града Београда

У четвртак, 27. спетембра, одржана је 4. седница Скупштине града Београда.

Одборници Демократске странке Србије су пре почетка седнице затражили да се у дневни ред Скупштине града уврсти и информација о реализацији уговора везаног за БусПлус, али тај предлог владајућа већина није прихватила.

 

Током расправе о изменама дневног реда, Андреја Младеновић, шеф одборничке групе ДСС у Скупштини града Београда, је за скупштинском говорницом критиковао градску управу због увођења система наплате БусПлус у градски превоз. Он је оценио да су тиме оштећени и град и грађани a јавност нема праву информацију о ефектима пословања ГСП-а након увођења БусПлус система. Он је додао да су у последње две године промењена три директора ГСП-а што указује на озбиљне проблеме у том јавном предузећу.

У оквиру тачака дневног реда, обједињена је расправа за неколико просторних планова и планова детаљне регулације појединих целина у граду.  Демократска странка Србије није подржала усвајање предложених планова, а посебно је истакнута штета која може да настане ако се усвоје детаљни планови регулације за подручје Косанчићевог венца и Трошарине.

Одборник ДСС-а, Небојша Бакарец, истакао је да је врло спорна измена постојећег плана детаљне регулације за подцелину на Косанчићевом венцу јер се из плана не види јасна намера будућег инвеститора. Он је истакао, да је Косанчићев венац, најстарија амбијентална целина у Београду, део Београда од посебног културног и историјског значаја и да се не сме дозволити да нека приватна инвестиција наруши ту целину.

Одборник ДСС-а, Дејан Чулић, истакао је да се усвајањем плана детаљне регулације за подцелину Трошарина, дозвољава изградња шестоспратних зграда у улици Саве Машковића, а де се при том не предвиђа ширење улице. Посебно је нагласио како у том делу Београда већ постоји саобраћајни чеп јер је интезитет саобрађај преко Кружног тока ка Бањици и обратно превелик за мали профил улице Саве Машковића. Овај проблем ће још више доћи до изражаја након што се заврши градња станова у насељу Степа Степановић.

Градски секретар за урбанизам, Горна Вуковић, није одговорио на примедбе одборника ДСС, већ је истакао да је све урађено по предвиђеним процедурама и позвао одборнике владајуће већине да усвоје спорне планове, што су они и учинили.

Одборници ДСС подржали су измену Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда, као и измену Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованих за обављање послова у продуженом боравку ученика трећег и четвртог разреда основних школа у Београду.