Омладина ДСС-а предаје Влади писмо " Никад у НАТО "

Омладина ДСС-а предаје Влади писмо " Никад у НАТО "