Вести Градског одбора ДСС Београд

Конституисана скупштина града Београда

У среду, 23. априла одржана је конститутивна седница новог сазива Скупштине града Београда. Седници је присуствовало 105 од укупних 110 одборника изабраних на изборима одржаним 16. марта 2014. године.

ДСС oстaje при стaву - Србиjи ниje мeстo у EУ

Вршилaц  дужнoсти прeдсeдникa Дeмoкрaтскe стрaнкe Србиje Aлeксaндaр Пoпoвић изjaвиo je дaнaс дa тa стрaнкa, нaкoн oстaвкe лидeрa Вojислaвa Кoштуницe, oстaje при пoлитици вojнe и пoлитичкe нeутрaлнoсти, aли и стaву дa Србиjи ниje мeстo у Eврoпскoj униjи.

Не мењамо политику, већ начин њеног образлагања

Демократска странка Србије  неће мењати своју политику, али су потребне промене у образлагању те политике, каже за данашњи „Блиц“ Александар Поповић, вршилац дужности председника ДСС